Uavhengig Kontroll

Vi tilbyr obligatorisk uavhengigkontroll i tiltaksklasse 1 og 2. Våre kontroller baserer seg på kursing fra Tekniske Foreningers Servicekontor AS og Holte AS i nettopp uavhengig kontroll etter de nye byggeforskrifter. Våre kontroller følges opp med system utviklet av Holte AS. Vi har en effektiv og praktisk tilnærming til kontrollen som fagfolk med mer en 30 års erfaring. Direktoratet for Byggkvalitet definerer hva som skal kontrolleres i de forskjellige tiltaksklassene slik:

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 §14-2:

Tiltaksklasse 1

  • Våtrom ved nybygging og søknadspliktig ombygging.
  • Nye boliger med hensyn til lufttetthet ved ferdigstillelse av nye boliger.
  • Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

  • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet
  • Våtrom, men kun for boliger

Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke faller inn under SAK10 § 14-2. Det er naturlig at når det engasjeres uavhengigkontroll ved oppføring av enebolig i tiltaksklasse 1 at det foretas ytterligere kontroll av utførelsen.

Vi kan tilby uavhengig kontroll i klasse 1 og 2. Les mer om dette hos DIBK.