Energimerking

Obligatorisk energimerking gjelder ved kjøp/salg, samt utleie av norske boliger og yrkesbygg. Ordningen innføres fra 1.juli 2010. Alle må da ha en egen energiattest for boligen og det er boligeiers ansvar og gjennomføre en energimerking. Du får da en energikarakter som sier noe om boligens energibruk. Karakteren settes på grunnlag av forventet levert energi. Det vil si hva boligen trenger av energi pr m2 ved normal bruk. Energiattesten viser hvor effektiv boligen er.

Hovedpunkter fra forskriftene:

  • Alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut må ha en energiattest fra 1. juli 2010. Boliger under 50 m2 BRA er fritatt for kravet om merking.
  • Energiattesten inneholder et energimerke og et oppvarmingsmerke
  • Karakterskalaen for energimerket strekker seg fra A (best) til G (lavest). De aller fleste eksisterende boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E – G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt få C eller D, avhengig av effektiviteten til oppvarmingssystemet. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus med svært lavt energibehov og effektivt oppvarmingssystem vil normalt få A.
  • Oppvarmingsmerket viser i hvilken grad bygningen kan benytte ny fornybar energi til oppvarming og varmtvann på en fargeskala fra grønt til rødt.
  • Obligatorisk energivurdering av tekniske anlegg som kjøleanlegg, klimaanlegg inkludert ventilasjonsanlegg i bygninger over en viss størrelse og engangsvurdering av varmeanlegg inngår også i energimerkeordningen.
  • Energivurderingen vil gi et bedre grunnlag for energioptimal drift og vedlikehold av slike anlegg