Byggelånsoppfølging

Oppfølging og kontroll av byggelån er en viktig tjeneste både for långivere og utbyggere.  Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen.

Byggtakst Elverum AS er godkjent for oppfølging av byggelån, og foretar byggelånsoppfølging for banker og andre finansinstitusjoner.
Som grunnlag for byggelån utfører vi forhåndstakster med basis på fremlagte opplysninger om planlagt bolig.

Selskapet bistår også oppdragsgivere med byggelånsøknader, og har gode kontakter med banker og andre finansinstitusjoner.