Skadetakst

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.
En skadetakst skal alltid inneholde skadeårsak samt et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver.

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndverkere.

Taksering av andre skader blir håndtert av de enkelte forsikringsselskapene.