Innbo og løsøre

Innbo og Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Innbo/Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr, verktøy og møblement.

Byggtakst Elverum AS foretar taksering og registrering av innbo/løsøre, for bedre grunnlag for forsikringspremie eller erstatningskrav etter vannskade, brann, tyveri eller lignende.

Vi foretar taksering av innbo og løsøre for privat sektor. I de fleste forbindelser overfor forsikringsselskap med skadeoppgjør ved forsikringsskader.