Informasjon/Dokumentasjon

Bolig og fritidseiendom.

 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet.
 • Målebrev, areal tomt.
 • Plantegninger med arealmål
 • Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Oppgaver over kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Eventuelle leieinntekter, kontrakt på utleie
 • Opplysninger om vesentlig påkostninger
 • Opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Heftelser og servitutter
 • Tidligere takster

 

Selveierleiligheter (sameie)

 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet
 • Målebrev, areal tomt
 • Plantegninger med arealmål
 • Seksjoneringsoversikt
 • Sameiebrøk
 • Vedtekter
 • Fellesutgifter
 • Utskrift fra forretningsfører med regnskap for siste år
 • Forsikringsbevis
 • Oppgaver over kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Eventuelle leieinntekter, kontrakt på utleie
 • Opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Opplysninger om vesentlig påkostninger
 • Tidligere takster  

 

Næringseiendom

 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet.
 • Målebrev, areal tomt.
 • Plantegninger med arealmål
 • Seksjoneringsoversikt
 • Vedtekter for boligeiendommen
 • Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Leieinntekter, kontrakter på utleie
 • Oppgaver over kommunale avgifter og skatter (eiendomsskatt, vann/avløp/renovasjon)
 • Strømutgifter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Opplysninger om vesentlig påkostninger
 • Opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Vedlikeholdskostnader og administrasjon
 • Regnskap
 • Reguleringsbestemmelser
 • Offentlige pålegg
 • Tidligere takster

 

Borettslag  

 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet.
 • Målebrev, areal tomt.
 • Plantegninger med arealmål
 • Vedtekter for boligeiendommen
 • Husleieblankett med dagens husleie
 • Inkluderte kostnader i husleie
 • Fellesutgifter
 • Forsikringsbevis (Borettslagets)
 • Andelsbevis
 • Opplysninger om felles gjeld og felles formue
 • Opprinnelig andelsbeløp og innskudd
 • Utskrift fra forretningsfører med regnskap for siste år
 • Leieinntekter, kontrakter på utleie
 • Oppgaver over kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Opplysninger om vesentlig påkostninger
 • Opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Tidligere takster