Termografering

Hva er termografi?

Termografering er en metode der man benytter et varmekamera for å avdekke områder for varmetap i boliger.

Termografi kan litt forenklet beskrives som bilder som viser temperaturforskjeller mellom de ulike bygningskomponentene. Temperaturforskjellene er viktige for å anslå hvor det lekker ut varme i bygg, og evt lekker inn varme i kuldeskap og kjølerom.

I en bolig er det mest aktuelt å utføre termografering i den kalde årstiden, siden det må være kaldere ute enn inne for og få best effekt av termograferingen. Ideelt sett bør det være en temperaturdifferanse på ca 10 °C. Det er da man får de beste bildene. – Kald luft utenfra vil kjøle ned overflaten rundt lekkasjer. Kalde områder registreres av termograferingsutstyret og vil synes som mørke ”stråler” fra lekkasjepunktet.

Termografering kan vise kuldebroer og utettheter

En termografering vil kunne avsløre fravær eller mangelfull utførelse av isolasjon, men også kuldebroer og utettheter i vindsperren. En kuldebro er deler av bygningskonstruksjonen som leder kulde i langt større grad enn resten av konstruksjonen inn i bygget.

Men også kuldebroer og utettheter i vindsperren. En kuldebro er deler av bygningskonstruksjonen som leder kulde i langt større grad enn resten av konstruksjonen inn i bygget. I isolerte bygningskonstruksjoner vil kuldebroer bestå av materialer med relativt høy varmeledningsevne, som betong og metaller. Mye av effekten ved god isolering går bort dersom et stykke betong fungerer som en ”panelkuldeovn” og stråler kulde inn i bygningen.

Luftlekkasje

Luftlekkasjer grunnet utettheter i vindsperren fører ofte til dårlig komfort og kan skade boligen. Mest plagsomt er ofte luftlekkasjer langs gulvlister, dette er gjerne årsaken til at enkelte boliger er kjent for å være gulvkalde. Fenomenet oppstår på grunn av ”skorsteinseffekten”; kaldluft trekkes inn på grunn av undertrykket som den stigende varmluften skaper. Dette skjer oftest i førsteetasjer, men luftlekkasjene langs gulvet er likevel ikke det farligste for konstruksjonen. Det er når oppvarmet fuktholdig inneluft stiger oppover i bygningen og lekker ut i kaldtloft eller inn i isolerte konstruksjoner skader vil oppstå. Kondensering inne på loft eller inne i isolerte konstruksjoner vil resultere i fukt- og råteskader.

Termografering koster mellom 5.000 og 8.000 kroner.