Tilstand-/Boligsalgsrapport

En Tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse. En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpekt eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en tilstands- eller boligsalgsrapport etter befaring og en detaljert sjekkliste.

En tilstands- eller boligsalgsrapport med verdi inneholder både tilstandskontroll og verditakst. Det er også mulig å bestille en tilstands- eller boligsalgsrapport uten verdiansettelse.

Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for rapportene begrenset. Er rapporten eldre enn 6 måneder bør du vurdere en ny eller oppdatert rapport.

Hva er en Tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten inneholder en omfattende og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand og skal være basert på en grundig befaring av boligens tekniske tilstand. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten skal også beskrive tilstandssvekkelser i byggverk.

Tilstandsrapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggetekniske tilstandssvekkelser angis med tilstandsgrader alt etter hvordan de fremstår og vurderes ved befaringen. Befaringen etter NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 og rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.

Hva er en Boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.

Juridisk sett er boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han er blitt feilinformert.

Boligsalgsrapporten er skapt av takstbransjen i felleskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger boligsalgsrapporter, også når takstingeniørene / takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak. Det er likevel nødvendig å understreke at også boligsalgsrapporten – på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport – bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.