Landbrukstakst

Landbrukstakst er en verdivurdering med grunnlag i gjeldende konsesjonslov. Denne typen takst er et viktig bidrag for god gjennomføring av en eiendomsoverdragelse, men er også et nødvendig hjelpemiddel for å optimalisere de økonomiske konsekvensene som kommer i følge et eierskifte.

Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av alle eiendommens bygninger, skogareal, jordareal, utleieforhold og andre elementer av verdi. Taksten beskriver også eventuelle odelsforhold, kårheftelser og andre objekter som kan være av betydning for eiendommens verdi.