Næringstakst

Næringstakst omfatter taksering av næringseiendommer, forretningseiendommer, bygårder, utbyggingsområder og andre eiendommer knyttet til forretningsmessige forhold. Felles for næringseiendommer og utbyggingsområder er finansielle vurderinger og analyser av utviklingspotensial for fast eiendom.

Vi utfører ofte næringstaksering i forbindelse med forretningsmessige verdivurderinger og eierskifte.

Vi utfører ofte næringstaksering i forbindelse med forretningsmessige verdivurderinger og eierskifte. Takseringen innebærer vurderinger av regnskap generelt samt særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Det gjøres bygganalyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Det legges særlig vekt på analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Taksering av utbyggingsområder omfatter analyser av rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Rammevilkår utgår hovedsakelig fra aktuelt lovverk og de reguleringsbestemmelser som er satt for et område.