Næringstakst

Næringstakst er taksering av næringseiendommer, forretningseiendommer, bygårder og andre eiendommer knyttet til forretningsmessige forhold.

Vi utfører ofte næringstaksering i forbindelse med forretningsmessige verdivurderinger og eierskifte.

Det kan være verdt å merke seg at Skattemyndighetene fra tid til annen krever en slik oppgradert verdisetting.