Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse. En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpekt eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en boligsalgsrapport etter en ny befaring og en detaljert sjekkliste.

En boligsalgsrapport med verdi inneholder både tilstandskontroll og verditakst. Det er også mulig å bestille en boligsalgsrapport uten verdiansettelse.

Hva er en Boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.

Juridisk sett er boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han er blitt feilinformert.

Boligsalgsrapporten er skapt av takstbransjen i felleskap. Det betyr at den er standardisert, og det forenkler kjøpers muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger boligsalgsrapporter, også når takstingeniørene / takstmenn fra helt forskjellige organisasjoner står bak. Det er likevel nødvendig å understreke at også boligsalgsrapporten – på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport – bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.